Академиялық үдеріс

Үйірмелер
KAU мектебінің тәрбие жұмысының міндеті-балаларымыздың адамгершілік тәрбиесі, олардың дене және ақыл-ой дамуы, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, қабілеттерді, эстетикалық таланттарды дамыту.
Келесі сұрақ туындайды: баланың өмір сүру қабілетін қалай ояту керек және олардың дамуына қалай көмектесуге болады. Сондықтан KAU мектебінде сыныпта, топта рухани-бай, шығармашылық-ойлау тұлғасын дамыту үшін жағдайларды анықтауға және жасауға, әр баланың қызығушылықтары мен бейімділіктерін ескере отырып, қабілеттерін анықтауға және дамытуға үлкен көңіл бөлінеді. Тәрбие процесін оңтайландыру және баланың жеке басын толыққанды дамыту жолдарының бірі балалардың қызығушылықтары бойынша үйірмелер мен студияларды ұйымдастыру болып табылады.
Мақсаттары, міндеттері және қол жеткізудің жоспарланған нәтижесі бар KAU мектебінің үйірме жұмысы үлкен оқу-тәрбиелік мәнге ие. Бұл студенттерге сабақта алған білімдерін едәуір кеңейтуге, түсінуге және тереңдетуге мүмкіндік береді. Сондықтан үйірме жұмысы қазіргі білім берудегі оқу-тәрбие міндеттерін шешуде, оқушының жеке басын қалыптастыруда үлкен маңызға ие.

Домбыра

Домбырада ойнау баланың табандылығын, ырғақ және қиял сезімін дамытады.

Хореография

Хореография сабақтары баланың денесі үшін қауіпсіз және баланың денсаулығына оң әсер ететін артықшылықтарға ие.

Бейнелеу өнері

Балаға арналған сурет сабақтары жан-жақты, үйлесімді тұлғаны қалыптастырудың міндетті шарты болып табылады.

Шахмат

Шахмат - аналитикалық ойлауды, жауапкершілікті үйретеді, логиканы дамытады және баланың концентрациясын жақсартады.

Футбол

Футбол жаттығулары бұлшық еттерді нығайтуға, дұрыс дене қалпын қалыптастыруға, төзімділікті нығайтуға, реакция жылдамдығын арттыруға көмектеседі.

Робототехника

Баскетбол ойыны-бұл командалық ойын, сәйкесінше бұл бір-біріне көмектесу, ортақ мүдделер туралы қамқорлық және ұжымның игілігі үшін жұмыс. жасауды үйретеді.

Баскетбол

Игра в баскетбол - командная игра, соответственно это помощь друг другу, забота об общих интересах и труд во благо коллектива.

English Speaking Club

Ағылшын тілін меңгеру үшін тұрақты тәжірибе қажет. English Speaking Club - тіл үйренудің ең қолайлы тәсілі, себебі сабақтар тіл иесімен өтеді.

Оқуға түсуге өтінім қалдыру